Quan es repercuteix l’IVA en els conceptes d’una factura de lloguer?

En cas que el contracte d’arrendament sigui destinat a local de negoci, els conceptes que en la factura de lloguer es detallin hauran de portar el corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) així com, en el cas que s’hagi d’aplicar, la corresponent retenció. La retenció sobre els rendiments procedents de l’arrendament no opera només sobre el concepte renda, sinó també sobre totes les despeses que l’arrendador repercuteixi a l’arrendament. Segons lo previst en l’Art. 78…... Veure article

27 febrer 2018

Tipologia d’arres en la compravenda d’immobles

Normalment, previ a la signatura d’una escriptura de compravenda d’un immoble, les parts pacten la reserva d’aquesta mitjançant el lliurament d’un import, el qual sol ser d’un 10% del cost total de l’immoble, a compte del preu total pactat. Hi ha tres tipus d’arres: Arres penitencials o arres de desistiment: en el contracte d’arres haurà de sortir reflectida l’aplicació de l’article 1454 del Codi Civil o bé fer constar la voluntat d’ambdues parts en el…... Veure article

29 maig 2017

Campanya Renda 2016

La campanya de la renda de 2016 començarà el pròxim 5 d’abril de 2017 per a la presentació telemàtica (el 11 de maig per la presencial) i la principal novetat és que desapareix definitivament el programa Pare. Els contribuents disposaran del sistema ‘Renda web’, que es generalitza ja per a tots els declarants, qualsevol que sigui la naturalesa de les seves rendes i que ha vingut a substituir al Programa Pare i l’esborrany de l’IRPF,…... Veure article

10 febrer 2017

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Els informem que el 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, encara que aquesta tindrà un termini d’adaptació d’un any, en la que s’obliga, a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, a aquelles que exerceixin una activitat professional de col·legiació obligatòria o siguin empleats públics, a tenir el corresponent Certificat Electrònic que permeti a l’Administració poder comunicar-se sense necessitat de fer-ho en paper. Aquesta nova Llei té com objecte…... Veure article

19 gener 2017

Habitatges d’us turístic

Parlem d’un habitatge d’ús turístic quan un propietari cedeix, directament o indirectament, de forma reiterada i a canvi d’una contraprestació econòmica el seu habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Perquè un pis turístic sigui legal s’haurà de presentar, davant l’Ajuntament del municipi on estigui ubicat l’habitatge, una comunicació prèvia d’inici d’activitat formalitzada pel propietari o per la persona física o jurídica gestora. L’Ajuntament haurà de donar trasllat de…... Veure article

15 setembre 2016

Deduccions al lloguer de la Renda 2015

Els arrendadors han de tributar pels habitatges que lloguen. Hi ha determinades reduccions i despeses deduïbles que cal conèixer, i aquest any hi ha algunes novetats. Els ingressos per arrendar un habitatge tributen com a capital immobiliari, restant les despeses deduïbles, i en alguns casos s’apliquen reduccions. Només en el cas que l’arrendament es realitzi com a activitat econòmica, aquests ingressos es consideren activitats econòmiques i tributen com a tals. Segons la Llei de l’IRPF,…... Veure article

06 maig 2016

Colau acorda amb el PSC invertir 236 milions a rehabilitar habitatges i espai públic

L’Ajuntament de Barcelona preveu invertir en aquest mandat 236 milions d’euros en mesures de rehabilitació d’habitatges, edificis i espai públic per potenciar aquest sector i millorar l’habitabilitat i l’eficiència energètica. Es pretén destinar 80 milions a rehabilitar habitatges i edificis privats; 32.800.000 a immobles municipals, i altres 123 milions a la rehabilitació integral de l’espai públic. Ha destacat que, amb la mesura, el Govern d’Ada Colau pretén revertir desigualtats i atendre l’emergència habitacional augmentant el…... Veure article

02 març 2016

Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Béns Immobles a la ciutat de Barcelona

El passat 1 gener 2016 va entrar en vigor l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’ Impost de Béns Immobles, la qual incorpora canvis en les bonificacions i increments respecte a les quotes líquides de l’any 2015. Bonificacions de la quota íntegra per a: Habitatges de protecció oficial: 50% de bonificació durant els quatre primers anys, 30% durant el cinquè i un 10% en el sisè any. Famílies nombroses: el percentatge de bonificació es quantifica segons el…... Veure article

29 febrer 2016

Contracte d’arrendament amb opció a compra

Consisteix en el lloguer d’un habitatge, en què a més s’inclou una opció a favor del inquilí per a la compra de l’habitatge. Aquest contracte permet al inquilí habitar en l’habitatge durant el període de temps acordat entre llogater i propietari. Quan aquest període finalitza el llogater té dret a adquirir en propietat l’habitatge pel preu acordat, descomptant-se, total o parcialment, els rebuts de lloguer que s’hagin anat abonant fins a la data. El lloguer…... Veure article

04 gener 2016

Inspecció Tècnica de l’Edifici ( ITE ) – Decret 67/2015, 5 de maig

A Finques Hosta, com a Administradors de finques, tenim el deure d’assessorar als nostres clients perquè els seus edificis i/o habitatges estiguin degudament conservats, a fi d’evitar possibles riscos. La Inspecció Tècnica de l’Edifici permet que professionals tècnics competents examinin l’immoble i, d’aquesta manera, puguin confeccionar un document, el qual descriu les característiques generals de l’edifici, on ha de constar l’estat de conservació i les possibles deficiències que puguin afectar elements comuns d’aquest. Cal esmentar…... Veure article

29 octubre 2015


ON ESTEM


DIRECCIÓ
Comte de Salvatierra, 5 / Via Augusta, 13-15 Desp. 514-516
08006 Barcelona
Obrir en GoogleMaps
TELÈFON CENTRAL 933 103 100
TELÈFON COMERCIALS 933 105 677
FAX 933 190 132
E-MAIL hosta@hosta.cat
E-MAIL COMERCIAL comercial@hosta.cat

formulari de contacte

Estic d'acord amb lo establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.