• Gestió patrimonial

  Finques Hosta s’ocupa de gestionar, conservar i rendibilitzar béns immobles de la ciutat de Barcelona i de poblacions pròximes a aquesta. D’aquestes activitats es desprèn el compromís de intervenir entre propietaris i inquilins, resolent tot tipus de conflictes que puguin sorgir d’aquesta relació, complint amb la legislació vigent. Així, els propietaris tracten amb experts que vetllen per la protecció dels interessos, tant dels propietaris com dels inquilins, en totes les fases que una relació arrendatícia comporta. Quant a la conservació, Finques Hosta compte amb un ampli equip de col·laboradors que donen resposta a qualsevol incidència que pugui sorgir a l’immoble. Amb tot això, el principal objectiu de la llavor empresarial del despatx es obtenir la màxima rendibilitat per mitjà de la liquidació dels beneficis que la gestió dels arrendaments genera.
 • Gestió de Comunitats de Propietaris

  Els administradors col·legiats de Finques Hosta s’encarreguen d’assessorar i gestionar la complexa casuística que es dona en les Comunitats de Propietaris. Des de la preparació i assistència a juntes generals, passant pel control pressupostari i tancament de liquidacions que reflecteixen el cost real de la finca, fins a possibles plans preventius de manteniment i conservació de l’immoble, o tramitació de permisos i subvencions de les diferents Administracions. A més, de la mateixa manera que amb la Gestió Patrimonial, Finques Hosta disposà d’un ampli equip de col·laboradors que solucionen els possibles problemes que puguin sorgir en la finca.
 • Assessoria Jurídica

  Els aspectes legals, tant els relacionats amb la Gestió Patrimonial com els de les Comunitats de Propietaris, són una prioritat dins de l’empresa. L’alt nivell de preparació jurídica dels professionals de Finques Hosta garanteix la seguretat de les gestions que es realitzen. Disposem d’una ample experiència en l’estudi, enteniment i execució de la legislació aplicable al nostre sector, assessorant i representant als nostres clientes amb l’objectiu d’evitar que els seus interessos siguin vulnerats.
 • Assessoria fiscal

  Amb un departament propi en matèria d’assessoria fiscal, Finques Hosta ofereix els seus coneixements sobre els impostos relacionats amb la propietat immobiliària, així com els vinculats a les persones físiques i jurídiques, amb la finalitat de donar compliment de les obligacions tributàries davant l’administració Pública.
 • Assegurances

  Finques Hosta ofereix la seva experiència, coneixement i bon fer en el tràmit, la gestió i el seguiment de les possibles incidències, intermediant entre les Companyies d’Assegurances, propietaris i inquilins. A més, al disposar de cartera pròpia, els clients poden beneficiar-se de les avantatges que comporta adherir-se a aquesta.
 • Lloguer i compra venda

  Optimitzar al màxim el patrimoni immobiliari és un dels objectius prioritaris de l’administració. Finques Hosta anuncia en diversos mitjans la seva àmplia cartera amb la finalitat de trobar un inquilí o comprador que compleixi amb les expectatives requerides. Alhora, vetllem perquè dits inquilins trobin l’immoble desitjat, i aquest estigui en les condicions que precisin. Donat que disposem d’un departament comercial propi, amb un ampli recorregut en el sector, Finques Hosta té la capacitat de captar i oferir béns immobles així com intervenir i assessorar en les operacions que sorgeixen de la relació de la compra venda.

ON ESTEM

DIRECCIÓ
Comte de Salvatierra, 5 / Via Augusta, 13-15 Desp. 514-516
08006 Barcelona
Obrir en GoogleMaps
TELÈFON CENTRAL 933 103 100
TELÈFON COMERCIALS 933 105 677
FAX 933 190 132
E-MAIL hosta@hosta.cat
E-MAIL COMERCIAL comercial@hosta.cat

 

formulari de contacte

  Estic d'acord amb la Política de Privacitat segons normativa de protecció de dades vigent.