COVID-19

Seguint les recomanacions de les autoritats donada la situació sanitària pel COVID-19,  informem que el nostre despatx romandrà tancat al públic durant al menys 15 dies.   Estarem disponibles mitjançant correu electrònic i per via telefònica de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.... Veure article

Entrada en vigor de la Llei de desnonament exprés d’okupes

El passat 2 de juliol va entrar en vigor la nova Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) 5/2018 en la qual s’aprova el desallotjament exprés d’okupes d’habitatges en menys de 20 dies. Queden exclosos d’aquest procediment les promotores, els fons d’inversió, entitats privades i bancs. Així mateix, també s’exclou del desnonament exprés, els casos en què el llogater deixi de pagar els rebuts de lloguer. Per dur a terme aquest tipus de desallotjament, el primer que s’ha…... Veure article

Quan es repercuteix l’IVA en els conceptes d’una factura de lloguer?

En cas que el contracte d’arrendament sigui destinat a local de negoci, els conceptes que en la factura de lloguer es detallin hauran de portar el corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) així com, en el cas que s’hagi d’aplicar, la corresponent retenció. La retenció sobre els rendiments procedents de l’arrendament no opera només sobre el concepte renda, sinó també sobre totes les despeses que l’arrendador repercuteixi a l’arrendament. Segons lo previst en l’Art. 78…... Veure article

Tipologia d’arres en la compravenda d’immobles

Normalment, previ a la signatura d’una escriptura de compravenda d’un immoble, les parts pacten la reserva d’aquesta mitjançant el lliurament d’un import, el qual sol ser d’un 10% del cost total de l’immoble, a compte del preu total pactat. Hi ha tres tipus d’arres: Arres penitencials o arres de desistiment: en el contracte d’arres haurà de sortir reflectida l’aplicació de l’article 1454 del Codi Civil o bé fer constar la voluntat d’ambdues parts en el…... Veure article

Campanya Renda 2016

La campanya de la renda de 2016 començarà el pròxim 5 d’abril de 2017 per a la presentació telemàtica (el 11 de maig per la presencial) i la principal novetat és que desapareix definitivament el programa Pare. Els contribuents disposaran del sistema ‘Renda web’, que es generalitza ja per a tots els declarants, qualsevol que sigui la naturalesa de les seves rendes i que ha vingut a substituir al Programa Pare i l’esborrany de l’IRPF,…... Veure article

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Els informem que el 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, encara que aquesta tindrà un termini d’adaptació d’un any, en la que s’obliga, a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, a aquelles que exerceixin una activitat professional de col·legiació obligatòria o siguin empleats públics, a tenir el corresponent Certificat Electrònic que permeti a l’Administració poder comunicar-se sense necessitat de fer-ho en paper. Aquesta nova Llei té com objecte…... Veure article

Habitatges d’us turístic

Parlem d’un habitatge d’ús turístic quan un propietari cedeix, directament o indirectament, de forma reiterada i a canvi d’una contraprestació econòmica el seu habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Perquè un pis turístic sigui legal s’haurà de presentar, davant l’Ajuntament del municipi on estigui ubicat l’habitatge, una comunicació prèvia d’inici d’activitat formalitzada pel propietari o per la persona física o jurídica gestora. L’Ajuntament haurà de donar trasllat de…... Veure article

Deduccions al lloguer de la Renda 2015

Els arrendadors han de tributar pels habitatges que lloguen. Hi ha determinades reduccions i despeses deduïbles que cal conèixer, i aquest any hi ha algunes novetats. Els ingressos per arrendar un habitatge tributen com a capital immobiliari, restant les despeses deduïbles, i en alguns casos s’apliquen reduccions. Només en el cas que l’arrendament es realitzi com a activitat econòmica, aquests ingressos es consideren activitats econòmiques i tributen com a tals. Segons la Llei de l’IRPF,…... Veure article

Colau acorda amb el PSC invertir 236 milions a rehabilitar habitatges i espai públic

L’Ajuntament de Barcelona preveu invertir en aquest mandat 236 milions d’euros en mesures de rehabilitació d’habitatges, edificis i espai públic per potenciar aquest sector i millorar l’habitabilitat i l’eficiència energètica. Es pretén destinar 80 milions a rehabilitar habitatges i edificis privats; 32.800.000 a immobles municipals, i altres 123 milions a la rehabilitació integral de l’espai públic. Ha destacat que, amb la mesura, el Govern d’Ada Colau pretén revertir desigualtats i atendre l’emergència habitacional augmentant el…... Veure article

Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Béns Immobles a la ciutat de Barcelona

El passat 1 gener 2016 va entrar en vigor l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’ Impost de Béns Immobles, la qual incorpora canvis en les bonificacions i increments respecte a les quotes líquides de l’any 2015. Bonificacions de la quota íntegra per a: Habitatges de protecció oficial: 50% de bonificació durant els quatre primers anys, 30% durant el cinquè i un 10% en el sisè any. Famílies nombroses: el percentatge de bonificació es quantifica segons el…... Veure article

Contracte d’arrendament amb opció a compra

Consisteix en el lloguer d’un habitatge, en què a més s’inclou una opció a favor del inquilí per a la compra de l’habitatge. Aquest contracte permet al inquilí habitar en l’habitatge durant el període de temps acordat entre llogater i propietari. Quan aquest període finalitza el llogater té dret a adquirir en propietat l’habitatge pel preu acordat, descomptant-se, total o parcialment, els rebuts de lloguer que s’hagin anat abonant fins a la data. El lloguer…... Veure article

Inspecció Tècnica de l’Edifici ( ITE ) – Decret 67/2015, 5 de maig

A Finques Hosta, com a Administradors de finques, tenim el deure d’assessorar als nostres clients perquè els seus edificis i/o habitatges estiguin degudament conservats, a fi d’evitar possibles riscos. La Inspecció Tècnica de l’Edifici permet que professionals tècnics competents examinin l’immoble i, d’aquesta manera, puguin confeccionar un document, el qual descriu les característiques generals de l’edifici, on ha de constar l’estat de conservació i les possibles deficiències que puguin afectar elements comuns d’aquest. Cal esmentar…... Veure article

La pujada de l’IBI es notarà al 2017

La revisió del cadastre encarregada per l’Ajuntament de Barcelona, ​​per tal d’actualitzar els valors reals dels pisos, que encara es regeixen per l’última revisió, efectuada el 2001, no tindrà un efecte immediat sobre l’impost de béns immobles (IBI) que els contribuents barcelonins hauran de pagar l’any que ve. Fonts municipals van confirmar ahir el propòsit del nou govern, anunciat ahir per La Vanguardia, de disposar d’aquesta actualització per poder efectuar una política fiscal redistributiva que…... Veure article

El preu de l’habitatge augmenta per primer cop des de 2008

El preu mitjà de l’habitatge va pujar un 1,2% en el segon trimestre de l’any en comparació del mateix període de 2014, fins a situar-se en 1.476,8 euros per metre quadrat, segons el Ministeri de Foment. Es tracta del primer augment interanual trimestral que el preu dels pisos registra des de finals de 2008, al començament de la crisi, és a dir, després d’un període de 26 trimestres consecutius de caigudes, en què ha acumulat…... Veure article

Modificació del tipus de retenció aplicable als lloguers

El dia 11 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 9/2015, de mesures per reduir la càrrega tributària dels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Una de les novetats que afecta al nostre sector és la modificació del tipus de retenció aplicable als rendiments de capital mobiliari, es a dir, als lloguers. Aquest tipus de retenció passa, des del 12 de juliol de 2015, del 20% al…... Veure article

Nova facturació elèctrica

A principis de juny, el Ministeri d’Indústria va aprovar el nou procediment de facturació horària del consum elèctric per als usuaris domèstics. El nou sistema anirà arribant paulatinament a les llars, ja que precisa d’un comptador intel·ligent. La factura de llum es calcularà en funció del consum que es realitzi cada hora i del preu que marqui, en aquell moment, el mercat majorista d’electricitat. El nou sistema arrencarà el proper 1 de juliol, encara que…... Veure article

Reforma del règim de la propietat horitzontal

Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que introdueix una reforma en profunditat del règim de la propietat horitzontal. Aquesta modificació entrarà en vigor el 20 de juny de 2015. Algunes de les modificacions, entre d’altres, són: la supressió de l’obligació de fer una primera i una segona convocatòria per reunir la junta de propietaris; als efectes de comunicacions i requeriments, apareixen les  noves tecnologies; aclareix la…... Veure article

Vicis ocults en una compravenda entre particulars

En una compravenda, d’un bé immoble entre particulars, s’entén per vici ocult un defecte greu que no està a la vista i que, en el moment de la compra, el comprador no tenia possibilitat raonable de conèixer. El Codi civil espanyol regula el “sanejament per vicis ocults” i defineix que ha decumplir els següents requisits: Que el vici ocult, per la seva falta de trascendència externa, no pogués ser conegut pel comprador. Que el vici sigui tan greu, en el sentit que el…... Veure article

Aplicació i normativa del Model 600

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ORDRE HAC/1927/2002, de 24 de juliol, per la que es modifica l’Ordre de 4 de juliol de 2001, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix, amb efectes primer de febrer de 2014, un nou tipus d’impost aplicable a tots aquells contractes d’arrendament, tant de finques urbanes com rústiques, que no estiguin subjectes a IVA. Durant l’any 2014, aquest impost era d’un 0,3% sobre la Base Imposable corresponent…... Veure article

La compra d’habitatges creix un 21,6% en 2014

La compravenda d’habitatges va créixer al 2014 un 21,6% fins a les 365.594 transaccions, el que suposa més de mil habitatges al dia. Les transaccions immobiliàries d’habitatges realitzades davant notari a Espanya van ascendir a un total de 365.594 al 2014, fet que suposa un increment del 21,6% enfront al 2013, segons l’estadística sobre transaccions immobiliàries publicada avui pel Ministeri de Foment. Amb un total de 365.594 transaccions, més de mil al dia, l’increment de…... Veure article

ON ESTEM

Direcció
Comte de Salvatierra, 5 / Via Augusta, 13-15 Desp. 514-516
08006 Barcelona
Obrir a GoogleMaps >
Telèfon central 93 310 31 00
Telèfon comercial 93 310 56 77
E-mail hosta@hosta.cat
E-mail comercial comercial@hosta.cat

contacte

    Estic d'acord amb la Política de Privacitat segons normativa de protecció de dades vigent.