Codi Civil de Catalunya

Llibre primer: Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera Llei del Codi civil de Catalunya. http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/03/01/pdfs/A01338-01345.pdf Llibre segon: Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209061.pdf Llibre tercer: Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5123/08114039.pdf Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre…... Veure article

ON ESTEM

DIRECCIÓ
Comte de Salvatierra, 5 / Via Augusta, 13-15 Desp. 514-516
08006 Barcelona
Obrir en GoogleMaps
TELÈFON CENTRAL 933 103 100
TELÈFON COMERCIALS 933 105 677
FAX 933 190 132
E-MAIL hosta@hosta.cat
E-MAIL COMERCIAL comercial@hosta.cat

 

formulari de contacte

    Estic d'acord amb la Política de Privacitat segons normativa de protecció de dades vigent.